Asociația SamStudia – Luare de poziție cu privire la înființarea colegiilor universitare

Începand din acest an, cei peste 60 000 de absolvenți români fără diplomă de bacalaureat au acum ocazia să devină studenți cu acte în regulă, chiar dacă nu au promovat bacalaureatul sau nu s-au prezentat la examen. Acest lucru este posibil datorită Ordonanței de Urgență 49/2014, adoptată de Guvernul României, prin care instituțiile de învățământ superior din România pot înființa colegii universitare, asemănătoare școliilor postliceale, în cadrul instituțiilor patronate.

Înscrierea în aceste colegii se face conform mediei de absolvire a liceului, iar la finalizarea studiilor universitatea promite acordarea unui certificat de calificare profesională. De asemenea, metodologia de organizare a acestor colegii permite cursanților care promovează anul I și obțin între timp și diploma de bacalaureat să se înscrie într-un program de licență cu programă asemănătoare, direct în anul II. Astfel, absolvenții care nu au fost suficient de pregatiți și nu au promovat examenul de bacalaureat vor putea avea același statut ca al unui student ambițios și muncitor, care și-a promovat bacalaureatul și mai ales anul I de facultate, conform rigorilor învățământului superior. Ținem să subliniem faptul ca învățămantul superior nu este obligatoriu, ci este o formă de specializare și aprofundare a cunoștințelor, dedicată acelor cetățeni care și-au dovedit capacitatea de a urma cariere în profesii ce reclamă un grad ridicat de cunoștințe și, mai ales, responsabilitate. Examenul de bacalaureat, denumit popular și ”examen de maturitate”, este singura formă reglementată din România, prin care se verifică aptitudinile candidaților. Ocolirea acestei verificări este echivalentul renunțării la controlul de calitate, fapt considerat inadmisibil în orice domeniu.

Asociația SamStudia, în calitate de reprezentant al tinerilor, dar și al studenților sătmăreni, dorește să-și exprime opoziția categorică față de introducerea colegiilor universitare în cadrul universităților românești. În urma consultării cu diverse grupuri de tineri și studenți pe care le reprezintă, precum și în urma declarațiilor făcute de numeroase universități de prestigiu din țară, putem constata faptul că înființarea colegiilor universitare va conduce la degradarea calității și a statutului instituțiilor de învățământ superior din țară. Asta cu atât mai mult cu cât aceste colegii nu vor dispune de timp suficient pentru a fi verificate riguros de catre Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, înainte de începerea anului de studiu. Chiar dacă se va realiza această verificare, creditele obținute într-un astfel de colegiu vor fi obținute conform standardelor din invățământul preuniversitar si nu conform rigorilor învățământului superior, deci recunoașterea acestor credite este inechitabilă.

Universitățile care au adoptat deja acestă măsură își justifică alegerea prin faptul că înființarea acestor colegii va însemna noi resurse pentru forța de muncă din România, precum și integrarea tinerilor fără diplomă de Bacalaureat într-un sistem organizat al statului.Însă nu trebuie trecut cu vederea adevăratul motiv pentru înființarea colegiilor universitare, și anume acela de a suplimenta fondurile obținute de universități de la bugetul de stat prin creșterea numărului de studenți. Însă încadrarea a 60 000 de tineri care nu s-au dovedit suficient de responsabili sau pregătiți încât să promoveze examenul de bacalaureat nu trebuie realizată prin scăderea standardelor, în dauna celor peste 140 000 de tineri care au dovedit aptitudinile necesare și ale căror eforturi par astăzi aproape inutile. Ținem să felicităm cu această ocazie Universitățile de prestigiu din România, care s-au opus acestui demers și care refuză să recunoască creditele obținute în cadrul colegiilor proaspăt înființate.

Printre universitățile care au adoptat noua metodologie și vor introduce colegiile universitare se numără și Universitatea ”Vasile Goldiș” din Arad, prezentă și în Satu Mare. Astfel, chiar și absolvenţii de liceu, fără o diplomă de bacalaureat, pot opta pentru programe de formare profesională într-o formă de învățământ cu frecvență, prin colegiile universitare.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că adoptarea acestei noi forme de învățământ postliceal va încuraja și promova nonvalorile în învățământul superior românesc. Acest fapt este subliniat și de către universitățile de prestigiu și tradiție din țară, care își exprimă dezacordul categoric în vederea introducerii colegiilor, deoarece consideră că această măsură reprezintă o devalorificare a învățământului superior,care le afectează credibilitatea în raport cu instituții similare din alte state, fapt ce va duce iminent la scăderea șanselor absolvenților de facultate din România de a se angaja în companii sau instituții de prestigiu, conform pregătirii lor. Acest lucru este valabil indiferent dacă facultatea absolvită recunoaște sau nu credite fără bacalaureat, deoarece imaginea externă a învățământului românesc este una unitară.

De asemenea, majoritatea rectorilor universităților de top din țară au subliniat faptul că această măsură este nu este în concordanță cu sistemul Bologna și cu valorile europene, România fiind prima țară în care se dorește implicarea universităților în învățământul postliceal. Între universitățile de renume care se opun acestor reglementări se numără Universitatea din București, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice din București. Aceste universități sunt un exemplu demn de urmat pentru celelalte instituții de învățământ superior din țară deoarece ele sprijină calitatea, excelența și performanța în educație în defavoarea promovării nonvalorilor.

Asociația SamStudia dorește astfel să tragă un semnal de alarmă pentru viitorii și actualii absolvenți, dar și pentru toate instituțiile de învățământ atât din sistemul universitar, cât și din cel preuniversitar. Această nouă măsură nu trebuie văzută ca o rezolvare pentru rata scăzută de promovabilitate a examenului de bacalaureat și pentru ineficiența Ministerului Educației de a soluționa această problemă, ci trebuie văzută ca o măsură ce va duce la degradarea valorii învățământului superior din România.

Laslău Oana, Președinte SamStudia

happy wheels

Distribuie și ajută-ne să ajungem la cât mai mulți tineri!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *